×

MBJ09)《我的勇氣之旅》 第9章:新三隻小豬

Alan Lam 16/03/2019 1499 0 0

[SUBJECT]

 
Logo  
 

《我的勇氣之旅》 第9章:新三隻小豬【中文圖書】


你和姆指姑娘與村民們道別後,有三隻小豬跑過來,請求他們幫忙,到底你和姆指姑娘如何協助三隻小豬建造新居,最終能否避免成為豺狼的晚餐呢?


我的勇氣之旅
個性化圖書特色 

林博士 ‧ 講故事
動畫說故事
短片介紹


《我的勇氣之旅》


《我的勇氣之旅》是由個性化圖書作家林曉鋒博士改編自NameStory首創的個性化英文小說:「Brave Out, Thumbelina!」全套十二本以不同經典童話故事並透過你的孩子做主角來串連故事的情節的個性化圖書,書名中的「我」字是代表主角的名字,可以代入孩子真實的名字,讓孩子成為主角,增強代入感,提高閱讀興趣。父母可以透過NameStory網站,與孩子一同輸入一家人的名字和照片,故事主角的圖像會按照上載的圖片選擇造型,讓孩子的卡通人物成為主角。家長更可撰寫留言,鼓勵孩子投入故事,愉快閱讀。

 

培養孩子閱讀興趣


經過 www.name-story.com 訂購後,一本屬於你的一家人的個性化圖書更會印製出來,寄到家中,讓父母和孩子親子閱讀,共享天倫之樂。除了閱讀屬於一家人的繪本外,父母更可陪同孩子一同在網上觀看夢想創意創辦人林曉鋒博士所錄製的動畫故事,透過掃描圖書最後一頁的「林博士‧講故事」的二維碼,可馬上連到動畫台觀賞及收看動畫,鼓勵孩子多元化學習,培養閱讀及學習興趣。 


 

 

讓你的孩子成為主角


NameStory 將不同的故事製作成個性化圖書,讓你的孩子可以輸入名字揀選角色,成為故事裏的主角,置身深心媽媽故事情節,經歷不同的奇幻旅程,直接和間接地學習良好的品德及價值觀。期望讓你的孩子喜歡閱讀,成為一個善良而有智慧的孩子。
NameStory 製作
夢想創意有限公司
個性化圖書創作

版權所有 ‧ 不得盜用

多謝支持,請分享給你的好友: 

 
 
IG
 
 

Tags: 我的勇氣之旅 新三隻小豬

Write a Comment

Related Product

MBJ01-魔法旅程

MBJ01-魔法旅程

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ02-神秘小屋

MBJ02-神秘小屋

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ03-偷牙怪獸

MBJ03-偷牙怪獸

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ04-昏睡公主

MBJ04-昏睡公主

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ05-守株待兔的農夫

MBJ05-守株待兔的農夫

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ06-城堡裏的公主

MBJ06-城堡裏的公主

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ07-公主的擔心

MBJ07-公主的擔心

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ08-說謊的小牧童

MBJ08-說謊的小牧童

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ09-新三隻小豬

MBJ09-新三隻小豬

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ10-冬甩頸圈

MBJ10-冬甩頸圈

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ11-小廚師湯米

MBJ11-小廚師湯米

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0

MBJ12-尋回勇氣的魔法

MBJ12-尋回勇氣的魔法

[SUBJECT] body { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; padding-top: 0 !imp..

$58.0